Kwaliteit en ISO 9001-2015

ISO 9001 Kwaliteitscertificaat

Krol Reizen beschikt over het op touringcarpassagiers gerichte NEN-EN-ISO 9001-2015 kwaliteitscertificaat. De ISO 9001-2015 normen zijn specifieke kwaliteitseisen waaraan een managementsysteem moet voldoen. Als een managementsysteem is gecertificeerd volgens deze norm, betekent het dat de interne bedrijfsvoering optimaal is geregeld. Dit levert veel op: goede produkten en diensten, gemotiveerde medewerkers, minder kosten en het allerbelangrijkste: tevreden klanten. Het certificaat heeft een geldigheid van drie jaar.

 

Extra garanties door erkenning Keurmerk Touringcar

Als Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf (SKTB) bieden wij extra garanties aan onze passagiers.

De Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf (SKTB) bestaat sinds 1994 en streeft sinds haar oprichting naar kwaliteitsverbetering van de door haar erkende touringcarbedrijven. De bij SKTB aangesloten bedrijven bieden extra garanties aan hun passagiers op het gebied van veiligheid, comfort, vakbekwaamheid, dienstbaarheid van het personeel, de strikte naleving van rij- en rusttijdenwetgeving en de naleving van de sociale voorschriften van de branche.

Onderscheidende factor van het SKTB-keurmerk is de bereidheid van bedrijven om zich behalve op de ISO-standaard, ook op strenge aanvullende veiligheidsaspecten - vastgelegd in het Veiligheidsdocument - te laten controleren door externe auditors. Daarmee zetten de SKTB-bedrijven opnieuw de trend in veilig touringcarvervoer. 

Om het zekere voor het onzekere te nemen zijn Keurmerk Touringcarbedrijven bovendien altijd meer dan adequaat verzekerd.

Door deze garanties nemen wij onze verantwoordelijkheid en creëren we een veilig gevoel bij onze opdrachtgevers. 

Website SKTB

Toetsing van kwaliteit is onafhankelijk

Onze kwaliteitseisen worden voortdurend gecontroleerd. Dit gebeurt dus door de al genoemde SKTB in samenwerking met diverse onafhankelijke (overheids)instanties. Onder deze instanties bevinden zich de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT, voorheen IVW), de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), de KIWA en de stichting STO/FSO voor naleving van de CAO. 

Slim op weg

Krol Reizen onderschrijft de uitgangspunten van de Europese campagne 'Slim op weg'. Dit is een initiatief van de IRU (International Road Transport Union) waarbij de Nederlandse branchevereniging KNV zich heeft aangesloten. Deze organisaties stellen zich met deze campagne ten doel oplossingen voor duurzame mobiliteit uit te werken. Touringcarvervoer is namelijk veilig, gebruiksvriendelijk, groen, efficient en betaalbaar. Meer informatie vindt u op www.slimopweg.org

Krol Reizen B.V., Tiel - NL 2020

Deel de website