+31 (0)344 61 11 11

Disclaimer

Door deze website te gebruiken stemt u in met de inhoud van deze disclaimer.

 Uitsluiting aansprakelijkheid
Krol Reizen B.V. en Krol Touringcars B.V. hebben deze website met uiterste zorg samengesteld. Aan deze website kunt u echter geen rechten ontlenen. Evenmin aanvaarden Krol Reizen B.V. en Krol Touringcars B.V. aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en/of tekortkomingen in deze website of voor directe of indirecte schade (in welke vorm dan ook) die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van (delen van) deze website of met de onmogelijkheid om (delen van) deze website te kunnen raadplegen. Wijzigingen en correcties blijven voorbehouden. Krol Reizen B.V. en Krol Touringcars B.V. behouden het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en of veranderingen op de inhoud van de website aan te brengen. Dit geldt voor de foto's, afbeeeldingen, logo's, informatie en de voorwaarden. Alle getoonde afbeeldingen zijn ter illustratie van onze dienstverlening.

Hyperlinks
Bepaalde hyperlinks op deze website brengen u naar sites van derden. Krol Reizen B.V. en Krol Touringcars B.V. aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie. Krol Reizen B.V. en Krol Touringcars B.V. aanvaarden evenmin aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze website gelinkte internetsite.

Intellectueel eigendomsrecht
De intellectuele eigendomsrechten op alle op deze site aanwezige informatie zijn voorbehouden aan Krol Reizen B.V. en Krol Touringcars B.V.. Het is niet toegestaan om van deze website afkomstige informatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren of te verspreiden in welke vorm dan ook.

E-mail gebruik
Het gebruik van e-mail is openbaar. Dit betekent dat, hoewel Krol Reizen B.V. en Krol Touringcars B.V. de binnengekomen e-mails vertrouwelijk behandelen, het niet geheel uitgesloten is dat derden de e-mails kunnen raadplegen. Een ieder die e-mailverkeer onderhoudt met Krol Reizen B.V. en Krol Touringcars B.V. kan ons hiervoor niet aansprakelijk stellen. Wij gebruiken de gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) die u opgeeft tijdens e-mailverkeer slechts voor de beantwoording van inkomende e-mails.  

Krol Reizen B.V., Tiel - NL 2020

Deel de website